DE AUTEURS
Liesbet Bauwens
Karen Bloemen
Ellen Caes
Hanne Corstjens
Aline De Groote

Frauke Delbare
Leen Dommecent
Emilia Geeraerts
Greet Geudens
Joke Maddelein

Jongeren vragen niet enkel naar kennis. Zij zoeken antwoorden op de vele vragen die hen bezig houden. In Facet gaan we deze vragen niet uit de weg. Alle thema’s vertrekken vanuit levensbeschouwelijke vragen. Leerlingen zoeken en krijgen de nodige informatie. We brengen een leerproces op gang waarin ­interpretatie door communicatie en confrontatie (door ontmoeting) centraal staat.


Creatieve invalshoeken om grote vragen op te roepen, uit te rafelen en te bespreken maken het vak godsdienst voor jongeren boeiend. De onderwerpen en de aanpak spelen in op hun leefwereld. Een heldere structuur biedt daarbij houvast. De impulsen dagen de leerlingen uit om stevig hun tanden te zetten in een bepaalde problematiek. In de reeks Facet zorgen we voor een impliciet en expliciet parcours om de interlevensbeschouwelijke competenties te realiseren. Zo ontwikkelen leerlingen gaandeweg een levensbeschouwelijke identiteit.

Omdat zingeving zin moet geven

Johnny Mechelmans
Petrouchka Rogge
Lieve Tuyaerts
Esther Vandamme
Iris Van Keer

Karen Van Meel
Maaike Vantomme
Joke Vermeire

Waarom kiezen voor Facet?