Comfortabel lesgeven is van groot belang. Bij het uitdenken, ontwikkelen of verfijnen van lesmethodes denken wij niet alleen aan de leerlingen. We willen Facet ook afstemmen op jou als leerkracht. Jij maakt er tenslotte een boeiend verhaal van.

Didactisch comfort
voor de leerkracht

De handleiding
In de handleiding vind je per thema een handig overzicht van:

 • terreindoelen en de gekoppelde ingrediënten
 • lesdoelen
 • inhoudelijke concretisering
 • wat verwacht wordt van de leerlingen (ik-kan-omschrijvingen gekoppeld aan de terreindoelen)
 • suggesties voor evaluatie
 • mogelijkheden en suggesties om de interlevensbeschouwelijke competenties te realiseren

Materialendoos
Bij Facet 1 en Facet 2 is een materialendoos voorzien. Deze bevat een schat aan materialen die zorgen voor gevarieerde lessen. Uitvergrote tekeningen en foto’s ondersteunen het lesgebeuren. Er is ook materiaal voorzien om spelenderwijs aan de slag te gaan: een spelbord, een kwartet, meningenkaarten …

De handleiding is opgebouwd rond het ingevulde leerwerkboek:

 • oplijsting van de materialen die je nodig hebt
 • suggesties voor werkvormen en tips voor de lesstrategie
 • beknopte achtergrondinformatie waar nodig
 • tips om te werken met het dagboek (eerste graad)
 • suggesties voor evaluatie