Een leerwerkboek op maat van de derde graad
Een strak gestructureerd leerwerkboek biedt houvast voor leerlingen. Alle thema’s zijn op dezelfde manier opgebouwd. Ze bevatten een schat aan impulsen: een getuigenis, een Bijbeltekst, een interview, een boekfragment, een filmfragment, een kunstwerk dat op een levensbeschouwelijke manier bevraagd wordt, enzovoort . Er is veel keuze: niet elke impuls is immers geschikt voor jouw klasgroep. De inhoudelijke componenten krijgen een groene kleur.

Facet derde graad
Leerwerkboek

Facet 5 Liefde


Transparant
Per onderdeel leggen we op leerlingen­niveau uit wat van hen verwacht wordt in de ik kan-omschrijvingen.

Leerplandoelen en ingrediënten 2019
De inhouden zijn gekozen in functie van de actualisatie: de leerwerkboeken zijn afgestemd op de leerplandoelen en ingrediënten uit het leerplan 2019. In de derde graad zijn er grote inhoudelijke verschuivingen, vooral voor het zevende jaar. Het concept is helder. Concrete opdrachten waarmee leerlingen (zelfstandig) aan de slag kunnen en het eenvoudig taalgebruik met aandacht voor vak- en schooltaal zijn de sleutels voor het welslagen van de les. ­Gevarieerde werkvormen die de betrokkenheid van de leerlingen verhogen, zorgen ervoor dat er een goede balans is tussen het verzamelen van kennis en het verwerven van vaardigheden.

Facet 6 Zin in leven

Aan de slag!
Deze leerlingen zijn ‘doeners’, eerder dan ‘denkers’. Daarom zijn er in elk leerwerkboek ook korte bzw’s en activerende werkvormen (zoals een inleef­oefening) opgenomen. Daarbij staan creativiteit en haalbaarheid voorop.

Reflectiepagina’s
In elk thema zit een recto verso reflectiepagina over (een onderdeel van) de onderwerpen die aan bod komen. Aan de hand van concrete vragen ­reflecteren leerlingen over levensbeschouwelijke items. De pagina’s kunnen ook uit het thema gehaald en gebundeld worden als levensbeschouwelijk dagboek. Tips voor gebruik tijdens en buiten de les vind je in de handleiding.

Facet 7 Arbeid

Interlevensbeschouwelijke competenties
Het werken aan de interlevensbeschouwelijke competenties komt in zowat elk thema aan bod. In de handleiding staat dit aangeduid. Dit is het impliciete parcours. Daarnaast is er ook een expliciet parcours met uitgewerkte forum­gesprekken per leerjaar uitgewerkt. In Facet 5 denken we vanuit verschillende (levensbeschouwelijke) invalshoeken onder andere na over de vraag ‘Is de mens eerder op zichzelf of eerder op de ander gericht?’. In Facet 6 vragen we ons af of schoonheid gelukkiger maakt.

Creatief en actief
Op de laatste pagina’s van het thema gaan leerlingen creatief en actief aan de slag met de opgedane inhouden en ­inzichten. We dagen hen uit om de transfer te maken tussen de leerstof en nieuwe impulsen. Vaak is er ook een heel praktische opdracht waarin ze een stuk van zichzelf kunnen leggen.

Facet 6 Bouwers