Strakke structuur blijft behouden
Facet 3 en Facet 4 bevatten respectievelijk 8 en 7 thema’s, een reflectierubriek en een forumgesprek waarin de interlevens-beschouwelijke competenties centraal staan.
Elk thema heeft dezelfde opbouw en een strakke structuur zoals in Facet eerste graad. Dit biedt leerlingen de nodige houvast. Binnen een onderdeel staat een vraag centraal en via gevarieerde impulsen zoeken we naar antwoorden.

Facet tweede graad

Facet 3 Verbonden

Terreinen en ingrediënten 2019
De terreindoelen zijn vertaald in lesdoelen die per thema opgenomen zijn in de handleiding. Je vindt er ook een duidelijk overzicht van de koppeling aan de ingrediënten uit de drie perspectieven en aan het betreffende leerplandoel.
Alle leerplandoelen en ingrediënten uit het geactualiseerd leerplan 2019 zijn geïntegreerd.

Variatie troef
Een grote variatie aan impulsen en activerende werkvormen zorgt ervoor dat elke les anders is. Dit biedt ook mogelijkheden om te differentiëren en jouw lessen af te stemmen op jouw klasgroep. In Facet 3 en Facet 4 bieden we ook projecten aan. Hierin dagen we leerlingen uit om creatief aan de slag te gaan en bijvoorbeeld een ik-doos te maken of een invulling te geven aan de ‘dag van de gastvrijheid’. De combinatie van opdrachten waarmee leerlingen (zelfstandig) aan de slag kunnen en aandacht voor het taalniveau van de leerlingen en voor vaktaal zijn de sleutels voor een succesvolle les.

Transparante evaluatie
De ik kan-omschrijvingen leren leerlingen wat van hen verwacht wordt. Aan het einde van het thema is de inhoud samengebracht in een ­syntheseschema waarmee leerlingen aan de slag kunnen om de leerstof te verwerken.

Facet 4 Gastvrij

Facet 3 Verbonden

Reflectie 
In de reflectierubriek van Facet 3 reflecteren leerlingen aan de hand van de film Booster over enkele van de thematieken die aan bod komen in het boek. In Facet 4 doen we dit aan de hand van de film Nowhere Safe.

De reflectieopdrachten zetten de leerlingen aan om actief te werken aan het ontwikkelen van een levensbeschouwelijke identiteit.

Facet 3 Boost om verder te denken 

Interlevensbeschouwelijke competenties
Het werken aan de interlevensbeschouwelijke competenties komt in zowat elk thema aan bod. In de handleiding staat dit aangeduid. Dit is het impliciete parcours. Vanaf de tweede graad is er ook een expliciet parcours met uitgewerkte forum­gesprekken per leerjaar. In Facet 3 voorzien we één forumgesprek dat aansluit bij de terreinen van het leerplan. Leerlingen buigen zich over de vraag: ‘Ben je wat je eet?’ In Facet 4 vragen we ons af wat iemand rijk maakt.

Facet 4 Forumgesprek Wat maakt iemand rijk?